Velkommen

Samarbejde


- i bæredygtige

forandrings-

processer   

Velkommen! 

Grunwald Consulting hjælper jeres ideer og projekter i gang og til dørs

Jeg taler ikke kun om bæredygtighed, jeg gør noget ved det.

Ydelser

I får hjælp til:

  • at udvikle bæredygtige processer og produkter - innovativt, praksisnært, med sammentænkning af miljø, det sociale og økonomi
  • at skabe fælles problemforståelse, løsning og engagement i tværgående teams  
  • at bryde bæredygtighedsstrategi og -mål ned til konkret handling og forankring i din organisation
  • at udvikle samarbejdet med tyske partnere